Långedrags Sjöscoutkår förfogar över 3 hus och ett trettiotal båtar

Om du klickar på länken nedan hittar du mer information

HUS

Båtar

Skutan Frejan
Hällungen Ifsen
Eskilsholmen Ellinora
Medvind
Motvind
Fortuna
Laguna