Coronavirus (SAR-COV-2) COVID-19 information

21 februari, 2018 av Långedrags sjöscoutkår
Coronavirus

Allmän information rörande pandemin, sk coronavirus utbrottet i samhället och förhållingssätt från scouterna centralt och kåren.

Långedrags sjöscoutkår vill informera er hur Scouterna och den organisation vi tillhör förhåller sig till den samhällskris vi befinner oss i.

Dom riktlinjer som går ut från Scouterna centralt ger att dom större arrangemang som anordnas av Scouterna centralt ställs in.

Hajker och läger som vi anordnar lokalt i Långedrags Sjöscoutkår värderas individuellt utifrån den risk- och åtgärdslista som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det som värderas kan vara faktorer så som aktivitetens längd, hygienåtgärder, riskgruppers deltagande och typen av aktiviteter. Respektive avdelning kommer därför att värdera och kommunicera hur vi gör med planerade läger och aktiviteter.

Våra avdelningsmöten kommer vi att fortsätta med enligt vår tidigare planering, då riktlinjerna säger att lokala arrangemang med lågt deltagarantal kan genomföras och att vi i vår organisation främst har individer från grupper som inte är klassade som riskgrupper. Det kan enligt rådande rekommendationer vara mer gynnsamt för många barn och ungdomar att känna en stabilitet i vardagen än att ställa in verksamheten. Ett ordinarie avdelningsmöte där alla deltagare är symtomfria kan vara av låg risk, det kanske dessutom går att planera om och utföra på ett säkrare sätt.
Vad innebär detta rent praktisk för kårens arrangemang? Vi följer de regler och riktlinjer som gäller nu och räknar med att genomföra Pingstlägret för de som väljer att vara med om inte läget försämras eller riktlinjerna ändras. Samma sak gäller för sommarlägret på Krokholmen.
Avdelningens aktiviteter bedöms av ledarna på varje avdelning, information kommer direkt från ledarna.
Tveka inte att höra av er till någon av era ledare eller till mig om det är något ni undrar!
Oavsett typ av fysiskt möte är det viktigt att endast delta om barnen är helt friskt!
Med Scouthälsning
Styrelsen gm Calle
(0769 488 664)