67470557_2282464038532789_7225712090978189312_n

Introduktion

Introduktion till ledare i Långedrags sjöscoutkår

Bli scout nu

Dessa sidor är tänkta som en snabb hjälp och introduktion till dig som är ny ledare.

Ledarråd

L-sjö är en stor kår och det är viktigt att alla ledare får samma information. Vårt sätt att säkerställa detta är våra ledarrådsmöten som minst en ledare från varje avdelning skall närvara på. Ledarråd genomförs första torsdagen i varje månad.

Hemsidan

På hemsidan kommer det finnas mycket information om kåren och dess verksamhet. Alla avdelningar har nu också möjligheten att själva lägga upp information, bilder osv.

Adressen är www.lsjo.se

Andra bra hemsidor är www.scouterna.se och www.gbgscout.se

E-post

Mycket av ledarinformationen i L-sjö sprids genom e-post och vi använder oss av en gemensam e-postlista med adressen lsjoled@lsjo.se Med denna adress kan du även själv skicka ut meddelanden till andra ledare. Du anmäler dig till listan genom att skicka ett tomt mail, utan ämne, till adressen lsjoled-join@lsjo.se
Motsvarande maillistor finns också för styrelsen, båtsektionen, hussektionen och alla avdelningar.

Scoutnet

Är vårt officiella register för alla medlemmar i kåren, adress Scoutnet. Innan man kan få ett inlogg måste man fylla i en medlemsansökan för att finnas registrerad i systemet.
Sedan går man till scoutnet-sidan och skriver in den mail du angett i registret, klickar på glömt lösenord så får du det per mail. Här bör du som avdelningsledare skaffa ett inlogg för att kunna kontrollera att dina och avdelningens uppgifter stämmer. Behöver något ändras (t.ex. barn som slutat eller som du inte känner igen) kontaktar du medlem@lsjo.se.

Förrådet

L-sjö har ett förråd med material för hajker och annan scoutverksamhet som ligger i ett rum innanför garaget. För att komma in behöver man en A-nyckel, vilket några ledare per dag har.
Varje ledare som tar ut material är själv ansvarig för att återställa det rent och helt.
Förbrukningsmateriel såsom T-sprit och diskmedel står respektive avdelning för.

Arbetsdagar

L-sjö är en familjekår och målet är att alla i familjen skall kunna känna delaktighet. Föräldrarna förväntas hjälpa till bland annat vid avdelningens städdag som följer ett uppgjort schema. Det förekommer även arbetshelger när vi fixar med båtar och fastigheter. Det brukar vara trevliga dagar och att var med då är ett bra sätt att komma in i gemenskapen.

Utbildning och ledarvård

Scouting ska vara kul för alla och L-sjö är en kår för hela familjen, inte bara barnen! För att stärka gemenskapen brukar vi ordna ett par ledarfester per år, ofta i samband med avslutningen på våren och början av hösten. Vi försöker också ordna gemensamma utbildningar och aktiviteter för ledarna. Mycket tack vare denna tradition har L-sjö en ganska unik och stark gemenskap.

På Skutan

L-sjö har inte nedtecknade ordningsregler men här följer några korta kommentarer om hur det brukar fungera på Skutan. Stora och Lilla salen, hallen och patrullrummen är utrymmen där scouterna vistas. Övre våningen är reserverad för våra seniorer, de yngre scouterna får vänta med att gå upp dit. På kontoret (längst inne vid bastun) finns det möjlighet att kopiera och här finns även L-sjös bibliotek. Detta utrymme skall vara låst. Det gäller även av säkerhetsskäl garaget där en del utrustnings som man kan skada sig på förvaras. I ledarrummet, rummet i hallen innanför glasrutorna, finns bokningslistor för båtar mm., viss litteratur och material. Här står även en telefon som självklart får användas till vettiga samtal.

Säkerhet

Inom L-sjö håller vi på säkerheten och alla ledare måste hålla sig uppdaterade på de regler som gäller. Säkerhetsreglerna för verksamheten finns dokumenterade, dels i form av Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler, ett tunt orange A5 häfte, och dels i form av Långedrags sjöscoutkårs säkerhetsbestämmelser för sjöverksamheten, ett inte lika tunt vitt A4 kompendium.

Se till att du läser igenom dessa som ny ledare. De finns att tillgå på Skutan och på hemsidan.

Vi genomför brandövningar ungefär en gång om året. Om det börjar brinna skall du som ledare se till att scouterna tar sig ut lugnt och säkert. Återsamlingsplats vid brand är parkeringsplatsen.
För att få bedriva seglingsverksamhet i L-sjö måste man ha en av kåren utfärdad behörighet.
Behörighet får man genom att segla upp kårens båtar samt genom att inneha förarintyget. För att bibehålla sin behörighet måste man dessutom årligen skriva ett ”uppfriskningsprov” i navigation.
Provet motsvarar förarintygets kunskapsnivå och anordnas varje vår.

 

Varmt välkommen till Långedrags Sjöscoutkår!