En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 260 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi ca 260 medlemmar fördelade på tre spårar-, tre upptäckar-, tre äventyrar-, en utmanaravdelning, samt ett stort antal funktionärer som ger sitt engagemang där det behövs.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i Skutan

Kåren har en vald styrelse som träffas kontinuerligt. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

Scoutsektionen är den stora sektionen där alla ledare och funktionärer ingår

Vår hussektion har ansvar för våra hus – Skutan, Hällungen och Eskilsholmen

Vi har en båtsektion som ansvarar för de ca 40 båtar vi har i vår verksamhet.