Kåren Kåren

Om Långedrags sjöscoutkår

Information och historia om kåren

Bli scout nu

Långedrag Sjöscoutkår är en av Sveriges största scoutkårer.

Kåren har ca 260 scouter och ledare.

Scouterna är såväl flickor som pojkar i åldrarna 8-17 år. Verksamheten pågår varje vecka under måndag-onsdag och många helger.

På vårkanten kring Pingst/Kristi himmelfärd har vi Pingstläger på Hällungen i 3 dagar med hela kåren.

Varje sommar kommer sedan höjdpunkten med ett sommarläger under en vecka.

Syftet är att under en sommarvecka låta scouterna utvecklas i dess naturliga miljö samt ge dem en gemenskap/värderingar som de har med sig livet ut.

Historia och platser

Åren 1958 till 1986 höll vi till i scoutgården ”Kåken” ovanpå Gnistängstunneln. Från och med hösten 1986 bedrivs verksamheten från vår sjöscoutgård ”Skutan”, Skälskärsgatan 1 i Fiskebäck. Vi har här nära till både fina naturmarker och bra seglingsvatten och ca 40 olika båtar som används i verksamheten.

Något längre, om än inom synhåll, är det till vår egen ö Eskilsholmen i Göteborgs södra skärgård.

Vårt senaste tillskott är utflyktsstugan ”Hålan” vid sjön Hällungen i Stenungssunds kommun.

Kårstämma

Hålls i mars/april, är det högsta beslutande organet i kåren utser en styrelse som driver verksamheten under året.

Styrelsen verkar sedan genom ett antal sektioner:

Scoutsektionen

Består av alla ledare/funktionärer driver avdelningsverksamheten

Föräldrasektionen

Här ingår egentligen alla föräldrar men för att göra det praktiskt så har varje avdelning några kontaktpersoner. Föräldrasektionen ansvara för städning i Skutan, hjälp vid bazaren, båtvårdsdag på våren samt en arbetsdag på hösten då vi hjälps åt kring Skutan.

Båtsektionen

Ansvarar för alla våra båtar samt håller navigationsprov osv.

Består av båtfogdar och andra båtintresserade.

Hussektionen

Sköter våra hus, Skutan, Hällungen och Eskilsholmen.

Det finns minst en husfogde för varje hus och ibland också någon som håller i bokningar.

Scouterna

Långedrags sjöscoutkår är en del av Scouterna, som består av olika distrikt av vilka vi tillhör Göteborgs Scoutdistrikt. Distriktet hjälper kårerna med organisation av större läger, utbildningar osv. Distriktet har ett bemannat kansli som finns till för oss alla.