Hur kan du också engagera dig i kåren?

Oavsett om du har en timma eller många över kan du bidra till vår verksamhet.

Vi har ett ständigt behov av hjälp för att våra barn och ungdomar ska kunna få så stort utbyte som möjligt av sin tid i scouterna.

Din kunskap och engagemang är med andra ord viktigt för oss.

Kontakta någon av de ledare som är igång de dagar som du har möjlighet att stödja.

Om du inte kan någon särskild dag men ändå vill bidra, kontakta gärna någon i styrelsen för mer information om du du kan gå tillväga.